Bike Rides 2015

Thank you to all participants of this year's program - Bike Rides 2015. It was great fun, I am so glad our recovery we don't forget the physical side.
Thank you all, thanks to which we spent a wonderful time this summer.
It is thanks to our donors, we could organise a BBQ
Company - Tomespol Ltd. for meats on the BBQ
 
Polish stores
Tyszanka - Worcester Street Lowesmoore
Polish - Worcester St Johns
Swanswell - for a place on the BBQ and general support in our project. Thanks Josef.
A big thanks also to Luke Leighfield for the music that we can use for our films.
 
Thank you all!!!
________________
 
Dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego programu - Bike Rides 2015. To była wspaniała zabawa, bardzo się cieszę ze w naszym trzeźwieniu nie zapominamy fizycznej stronie.
Dziękuje wszystkim dzięki którym spędziliśmy wspaniały czas tego lata.
To dzięki naszym darczyńcom mogliśmy zorganizować BBQ 
Firmie - Tomespol Ltd. za wędliny na BBQ
 
Polskim sklepom 
Tyszanka - Worcester na ulicy Lowesmoore 
Polski - Worcester, St Johns
Organizacji Swanswell za miejsce na BBQ oraz ogolne wsparcie w naszym projekcie. Dzięki Józef.
Wielkie podziękowania należą się również dla Luke Leighfield za muzykę która możemy wykorzystywać do naszych filmów. 
 
Dziękujemy wam wszystkim!!!
 

Bike Ride Worcester 2015 from Yellow Scarf on Vimeo.

CONTACT

Yellow Scarf
  07523216505
  01905570235
  info at yellowscarf dot org dot uk

Facebook

Twitter

Printed as: http://yellowscarf.org.uk/bike-rides-2015.html
Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactFirstPreviousNextLastUp

created by setlen.net© All Rights Reserved 2016